poster-lansiad

Rydym yn gwrthod derbyn unrhyw fath o hiliaeth neu drin pobl yn wael. Rydym yn cefnogi pobl o bob cefndir sy’n byw yng Nghymru.

Credwn ni hyn:

“Dylid parchu pob bod dynol yn ddiwahân, beth bynnag fo’i hil, iaith, diwylliant, crefydd, rhyw, rhywioldeb neu abledd.
Rydyn ni’n ymhyfrydu yn amrywiaeth gyfoethog pobl Cymru ac yn mynnu bod gwahaniaethu yn erbyn unrhyw rai oherwydd cefndir neu briodoledd yn gwbl annerbyniol.”

Rydym ni’n gweithio i gryfhau’r egwyddorion hyn drwy ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd addysg gyhoeddus.